Jest to pierwsza cz??? ba?niowej trylogii Jana Brzechwy – arcydzie?o, do przeczytania kt?rego nikogo nie trzeba zach?ca?. Tytu?ow? Akademi?, po?o?on? w ogromnym parku pe?nym jar?w i w?woz?w, otacza wysoki mur, w kt?rym jedna obok drugiej mieszcz? si? ?elazne furtki, zamkni?te na srebrne k??dec...
0.24 МБ
0.0
скачиваний: 22
Zbi?r najpi?kniejszych wierszy Jana Brzechwy.
0.14 МБ
0.0
скачиваний: 10
Dawno, dawno temu atrament był zupełnie biały, a kreda całkowicie czarna. Ludzie pisali białym atramentem na białym papierze i czarną kredą na czarnej tablicy, więc nie było nic widać. Ambroży Kleks, wielki uczony i podróżnik, założyciel słynnej akademii, wyrusza w świat w poszukiwaniu czarne...
0.18 МБ
0.0
скачиваний: 9
Dawno, dawno temu atrament by? zupe?nie bia?y, a kreda ca?kowicie czarna. Ludzie pisali bia?ym atramentem na bia?ym papierze i czarn? kred? na czarnej tablicy, wi?c nie by?o nic wida?. Ambro?y Kleks, wielki uczony i podr??nik, za?o?yciel s?ynnej akademii, wyrusza w ?wiat w poszukiwaniu czarnego atra...
0.18 МБ
0.0
скачиваний: 11
Trzecia cz??? przyg?d pana Kleksa dzieje si? g??wnie w jednej z ba?niowych krain, zwanej Alamakota. To tam znale?li si? Bajdoci, kt?rzy zagin?li w poprzedniej cz??ci ("Podr??e pana Kleksa"), tam tak?e trafia Ada? Niezg?dka w poszukiwaniu swoich rodzic?w. Razem z panem Kleksem prze?ywa wiel...
0.29 МБ
0.0
скачиваний: 10
Эта книга познакомит вас, ребята, с творчеством известного польского писателя Яна Бжехвы. Его уже нет в живых, но продолжают жить его талантливые книги. Бжехва писал для детей и для взрослых, в стихах и в прозе. Но особенно любил он сочинять сказки, и, пожалуй, самые интересные из них – сказки...
1994 год
5.76 МБ
0.0
скачиваний: 10
X