Świńskim Truchtem
Życie piętnastoletniego Rudolfa Gąbczaka nie jest łatwe: zawody miłosne, afery polityczne, romansujący ojciec, matka feministka, niezdyscyplinowana babcia, rodacy niezdecydowani, czy wejść do Unii… Polski kuzyn Adriana Mole`a radzi sobie z tym wszystkim z właściwym sobie wdziękiem. Z filozofi...
0.48 МБ
0.0
скачиваний: 6
Kolejne przygody Janeczki i Pawe?ka – przera?aj?co porz?dnych i dociekliwych dzieci. Tym razem rozwi?zuj? zagadk? zwi?zan? z ich pasj? filatelistyczn?, w czym wspiera ich dziadek i najm?drzejszy pies pod s?o?cem – Chaber.
0.54 МБ
0.0
скачиваний: 8
Przed moj? furtk? zatrzyma?a si? jaka? nieznajoma facetka. Widzia?am j? doskonale, bo akurat robi?am sobie w kuchni herbat? i czeka?am, a? mi si? woda zagotuje. Facetka popatrzy?a na dom, a potem rozejrza?a si? z uwag? po okolicy, najd?u?sze spojrzenie po?wi?caj?c wierzbie. Nast?pnie zadzwoni?a. Nie...
0.47 МБ
0.0
скачиваний: 11
Kolejna, najnowsza, powie?? jednej z najpoczytniejszych polskich pisarek. Fragment powie?ci: "- Samo gadanie na zbrodni? by nie wystarczy?o – stwierdzi?am po namy?le. Ona przecie? wychodzi?a z domu, nie? M?g? si? zakrada? etapami i szuka?. Sprawdza?. Skoro poszed? i zabi?, musia? mie? inf...
0.54 МБ
0.0
скачиваний: 6
Kolejna, najnowsza, powieść jednej z najpoczytniejszych polskich pisarek. Fragment powieści: "- Samo gadanie na zbrodnię by nie wystarczyło – stwierdziłam po namyśle. Ona przecież wychodziła z domu, nie? Mógł się zakradać etapami i szukać. Sprawdzać. Skoro poszedł i zabił, musiał m...
0.52 МБ
0.0
скачиваний: 8
Historia starych domostw, starej, wrednej ciotki i pi?knego Kopciuszka. Oczywi?cie Kopciuszek spotyka pi?knego ksi?cia i staje si? bogat? ksi??niczk?, w czym niebagatelny udzia? maj? minione pokolenia. " Zajrza?am za zamkni?te drzwi, poniewa? znajdowa?y si? najbli?ej… sypialni chyba&hell...
0.43 МБ
0.0
скачиваний: 9
Historia starych domostw, starej, wrednej ciotki i pięknego Kopciuszka. Oczywiście Kopciuszek spotyka pięknego księcia i staje się bogatą księżniczką, w czym niebagatelny udział mają minione pokolenia. " Zajrzałam za zamknięte drzwi, ponieważ znajdowały się najbliżej… sypialni chyba&hell...
0.42 МБ
0.0
скачиваний: 8
Na my?l, ?e jad? na spotkanie z m??czyzn? ?ycia z ludzka g?ow? w baga?niku, cos mi si? zrobi?o. Dosta?am histerycznego ataku ?miechu. Przechyli?am si?, wepchn??am twarz w fotel pasa?era, wy?am, pia?am, p?aka?am i nie mog?am si? uspokoi?. Podkr?ci?am szyb?, ?eby mnie nie by?o s?ycha?, ale i tak jaki?...
0.46 МБ
0.0
скачиваний: 8
Na myśl, że jadę na spotkanie z mężczyzną życia z ludzka głową w bagażniku, cos mi się zrobiło. Dostałam histerycznego ataku śmiechu. Przechyliłam się, wepchnęłam twarz w fotel pasażera, wyłam, piałam, płakałam i nie mogłam się uspokoić. Podkręciłam szybę, żeby mnie nie było słychać, ale i tak jakiś...
0.46 МБ
0.0
скачиваний: 7
Hazard
Zaspokajanie namiętności stanowi przyjemność olbrzymią, o czym doskonale wiedzą, na przykład, dziwkarze. Także, na przykład, smakosze. Także rozmaite osoby o charakterze towarzyskim i rozrywkowym, które uwielbiają knajpy i restauracje, kolacyjki i obiadki w miłym gronie, dobre wina i wątr&oac...
2013 год
0.48 МБ
0.0
скачиваний: 12
"M??czy?ni zostali stworzeni dla kobiet. Ka?de zwierz? da si? wytresowa?. M??czyzna te?. M??czy?ni kochaj? je??. Niekiedy kochaj? tak?e kobiet?. Nigdy jednak?e nie kochaj? jej bardziej ni? je??." Ksi??ka Joanny Chmielewskiej dowcipnie ujmuje z?o?ono?? m?skiej natury. Porady w niej zawarte ...
1.47 МБ
0.0
скачиваний: 6
No i najgorsze ze wszystkiego: M?? i ?ona. Te w?a?nie istoty ludzkie, z zasady p?ci odmiennej ni? nasza, wybieramy sami, dobrowolnie, z w?asnej i nieprzymuszonej woli zak?adaj?c sobie jarzmo na kark, jako te? kajdany na r?ce i nogi. Elementarna przyzwoito??, niekiedy tak?e konieczno?? ?yciowa, zmusz...
0.24 МБ
0.0
скачиваний: 6
Jedna z czytelniczek zada?a mi pytanie, jak zrobi? z ciapy m??czyzn?. Odpowiadam – nie wiem. Ale po d?u?szym zastanowieniu si?gn??em do prezentu od ?ony sprzed kilku lat i zrozumia?em. "Wszyscy m??czy?ni doskonale wiedz?, czym, tak naprawd?, jest kobieta. Przyrz?dem wielofunkcyjnym, elas...
0.19 МБ
0.0
скачиваний: 7
"Mężczyźni zostali stworzeni dla kobiet. Każde zwierzę da się wytresować. Mężczyzna też. Mężczyźni kochają jeść. Niekiedy kochają także kobietę. Nigdy jednakże nie kochają jej bardziej niż jeść." Książka Joanny Chmielewskiej dowcipnie ujmuje złożoność męskiej natury. Porady w niej zawarte ...
1.46 МБ
0.0
скачиваний: 5
No i najgorsze ze wszystkiego: Mąż i Żona. Te właśnie istoty ludzkie, z zasady płci odmiennej niż nasza, wybieramy sami, dobrowolnie, z własnej i nieprzymuszonej woli zakładając sobie jarzmo na kark, jako też kajdany na ręce i nogi. Elementarna przyzwoitość, niekiedy także konieczność życiowa, zmusz...
0.24 МБ
0.0
скачиваний: 5
Jedna z czytelniczek zadała mi pytanie, jak zrobić z ciapy mężczyznę. Odpowiadam – nie wiem. Ale po dłuższym zastanowieniu sięgnąłem do prezentu od żony sprzed kilku lat i zrozumiałem. "Wszyscy mężczyźni doskonale wiedzą, czym, tak naprawdę, jest kobieta. Przyrządem wielofunkcyjnym, elas...
0.19 МБ
0.0
скачиваний: 5
Klin
Klin – powieść sensacyjna Joanny Chmielewskiej (1964), debiut literacki autorki. Została sfilmowana (Lekarstwo na miłość, reż. Jan Batory, 1966).
0.62 МБ
0.0
скачиваний: 12
Kontynuacja " Wszystkiego czerwonego ". Straszny ryk wyrwa? mnie ze snu p??n? noc?. Na moment zastyg?am w obawie, ?e dom si? wali, ale zaraz przypomnia?am sobie o rezerwuarze. Uspokojona, doczeka?am chwili zamilkni?cia urz?dzenia i zasn??am na nowo. – Proponuj?, ?eby w nocy powstrzym...
0.5 МБ
0.0
скачиваний: 9
Elunia zdo?a?a prze?kn?? odrobin? o?ywczego napoju, ostro?nie odstawi?a kieliszek, po czym chwyci?a go ponownie i chlupn??a sobie wi?cej. Bie?an ze zrozumieniem kiwn?? g?ow? i ci?gn?? dalej: – Tak to og?lnie wygl?da. A przy tym nikt niczego nie fa?szuje, ofiary s? zwyczajnie terroryzowane i sa...
0.59 МБ
0.0
скачиваний: 7
Elunia zdołała przełknąć odrobinę ożywczego napoju, ostrożnie odstawiła kieliszek, po czym chwyciła go ponownie i chlupnęła sobie więcej. Bieżan ze zrozumieniem kiwnął głową i ciągnął dalej: – Tak to ogólnie wygląda. A przy tym nikt niczego nie fałszuje, ofiary są zwyczajnie terroryzowa...
0.59 МБ
0.0
скачиваний: 7
Mimo up?ywu trzech tygodni, nie zapomnia?am o holenderskiej aferze, bo ci?gle mi o niej kto? przypomina?. Martusia nerwowo dopytywa?a si? przez telefon, czy co? wiem o Ewie Thompkins i czy ona na pewno do niej nie przyjedzie. Nie wynika?o z tego wprawdzie jasno, kt?ra do kt?rej mia?aby przyjecha?, a...
0.47 МБ
0.0
скачиваний: 6
Mimo upływu trzech tygodni, nie zapomniałam o holenderskiej aferze, bo ciągle mi o niej ktoś przypominał. Martusia nerwowo dopytywała się przez telefon, czy coś wiem o Ewie Thompkins i czy ona na pewno do niej nie przyjedzie. Nie wynikało z tego wprawdzie jasno, która do której miałaby...
0.46 МБ
0.0
скачиваний: 6
Pafnucy to imi? przesympatycznego nied?wiedzia. Jego przygody to nieprzerwany ci?g zabawnych wydarze?, opisanych tak dowcipnie, jak to tylko Joanna Chmielewska zrobi? potrafi. Realizm obserwacji przyrody, tre?ci ekologiczne, przeplataj? si? z ciekawie nakre?lonymi postaciami zwierz?t – bohater...
0.52 МБ
0.0
скачиваний: 9
Nie jest to krymina? – zapewnia autorka, cho? "trupy si? poniewieraj? tam, oczywi?cie, i jaka? cz??? kryminalna musi by?, bez tego by si? nie obesz?o", ale zasadniczo jest to "powie?? historyczna, kt?ra dzieje si? w czasach wsp??czesnych". "Samo mi tak wysz?o. I napra...
0.76 МБ
0.0
скачиваний: 7
Nie jest to kryminał – zapewnia autorka, choć "trupy się poniewierają tam, oczywiście, i jakaś część kryminalna musi być, bez tego by się nie obeszło", ale zasadniczo jest to "powieść historyczna, która dzieje się w czasach współczesnych". "Samo mi tak w...
0.75 МБ
0.0
скачиваний: 8
Reaper's Fall
He never meant to hurt her. Levi “Painter” Brooks was nothing before he joined the Reapers motorcycle club. The day he patched in, they became his brothers and his life. All they asked in return was a strong arm and unconditional loyalty—a loyalty that’s tested when he’...
2015 год
0.87 МБ
0.0
скачиваний: 8
Reapers and Bastards: A Reapers MC Anthology
Charming Bastard: A Novella I first met Riley Boone when I was four years old. We moved to Callup, Idaho after my dad blew out his back and had to go on disability. Boonie’s family lived next to ours. Every afternoon he’d swagger off the school bus after kindergarten like a conquering ki...
2015 год
0.39 МБ
0.0
скачиваний: 11
Rokiś
Rokiś to zabawna opowieść o znanym z ludowych podań diable Rokicie, który straciwszy swoją dziuplę w starej wierzbie, zamieszkał w mieście, w domu współczesnej dziewczynki. Sympatyczny diabełek popełnia wiele błędów, powoduje różne nieporozumienia, które zawsze maj...
0.39 МБ
0.0
скачиваний: 5
Wszystko zaczęło się od tego, że rozleciał mi się samochód. Wracałam z Gdańska do Warszawy i za Pasłękiem wjechałam sobie do lasu, żeby nazbierać kwiatków. Ściśle biorąc, nie były to kwiatki, tylko jakieś badyle, zaczynające z siebie coś wypuszczać. Była pierwsza połowa marca, pogoda o...
0.51 МБ
0.0
скачиваний: 7
Wszystko zacz??o si? od tego, ?e rozlecia? mi si? samoch?d. Wraca?am z Gda?ska do Warszawy i za Pas??kiem wjecha?am sobie do lasu, ?eby nazbiera? kwiatk?w. ?ci?le bior?c, nie by?y to kwiatki, tylko jakie? badyle, zaczynaj?ce z siebie co? wypuszcza?. By?a pierwsza po?owa marca, pogoda od kilku dni zr...
0.51 МБ
0.0
скачиваний: 9
Powie?? niekwestionowanej pierwszej damy polskiego krymina?u. Kolejna zagadka do rozwik?ania. Fragment: – - Ostrowski z tej strony, pani Joanno, z zamordowaniem Wejchenmanna nie ma pani chyba nic wsp?lnego…? Mo?e zbyt szczerze si? pani wypowiada?a, bo jako? wszystkim si? pani na my?l na...
0.55 МБ
0.0
скачиваний: 6
Powieść niekwestionowanej pierwszej damy polskiego kryminału. Kolejna zagadka do rozwikłania. Fragment: – - Ostrowski z tej strony, pani Joanno, z zamordowaniem Wejchenmanna nie ma pani chyba nic wspólnego…? Może zbyt szczerze się pani wypowiadała, bo jakoś wszystkim się pani na ...
0.54 МБ
0.0
скачиваний: 6
"As hard and mean and fine as Flannery O'Connor… I wish that everyone would read Joanna Russ' books." -Dorothy Allison, author of Bastard Out of Carolina "Joanna Russ offers a gallery of some of the most interesting female protagonists in current fiction, women who ar...
0.68 МБ
0.0
скачиваний: 6
''Co najmniej przez kilka miesi?cy szuka?am trupa. Nie rozkopywa?am grob?w i ugor?w, nie zwiedza?am kostnic, starych piwnic ani ?mietnik?w, nie gmera?am w gliniankach. Szuka?am we w?asnym umy?le i w ludzkich plotkach, tak?e w mediach, prezentuj?cych wydarzenia okropne i krwawe w taki spos?...
0.52 МБ
0.0
скачиваний: 8
Intryga rozpoczyna si? w kolonialnych Indiach XIX wieku, gdzie prawowitym w?a?cicielom zostaje skradziony tytu?owy wielki diament. Cenny kamie? w?druje przez rozmaite r?ce i epoki, aby odnale?? si? wsp??cze?nie w pewnej polskiej rodzinie.
0.42 МБ
0.0
скачиваний: 7
Cenny kamie? w?druje przez rozmaite r?ce i epoki, aby odnale?? si? wsp??cze?nie w pewnej polskiej rodzinie. "Poczu?am, jak robi si? gor?co i dreszcz przelecia? mi po kr?gos?upie. Jak on napisa?, ten nadawca…? Najwi?kszy diament ?wiata… Ciekawe, jaki rozmiar mo?e mie? najwi?kszy di...
0.43 МБ
0.0
скачиваний: 10
Wszyscy jesteśmy podejrzani
Wznowienie powieści jednej z najpopularniejszych polskich autorek, której książki od wielu lat bawią kolejne pokolenia czytelników. ... "Przede mną nie musisz udawać idiotki - powiedział diabeł złośliwie. Obydwoje dobrze wiemy, co cię tak pcha do tego śledztwa. Nie tylko Zbyszek, ...
0.52 МБ
0.0
скачиваний: 8
Wszyscy jesteśmy podejrzani
2013 год
0.48 МБ
0.0
скачиваний: 8
Wszystko czerwone
Wieczór się wyraźnie rozkręcał. Wszyscy wykazywali przerażającą ruchliwość i rzadko spotykaną gorliwość w donoszeniu rozmaitych przedmiotów, wszyscy prezentowali niesłychaną inwencję w wymyślaniu nowych pragnień i potrzeb. Pod czerwoną lampą trwały nieruchomo tylko trzy pary butó...
0.77 МБ
0.0
скачиваний: 7
Wszystko Czerwone
Wieczór się wyraźnie rozkręcał. Wszyscy wykazywali przerażającą ruchliwość i rzadko spotykaną gorliwość w donoszeniu rozmaitych przedmiotów, wszyscy prezentowali niesłychaną inwencję w wymyślaniu nowych pragnień i potrzeb. Pod czerwoną lampą trwały nieruchomo tylko trzy pary butó...
2013 год
0.57 МБ
0.0
скачиваний: 13
– O Bo?e, nic nie rozumiem – powiedzia?a bezradnie dziewczyna z ty?u. – Zameczek…? Dop?ki konie nie wesz?y, mog?am jej udziela? wyja?nie?. – Zameczek to te? nie ko?. To D?okej. Ko? to Mimoza. I nie siedzi na nim wcale Zameczek, tylko amator Bry?… Wy?cigi t...
0.54 МБ
0.0
скачиваний: 8
– O Boże, nic nie rozumiem – powiedziała bezradnie dziewczyna z tyłu. – Zameczek…? Dopóki konie nie weszły, mogłam jej udzielać wyjaśnień. – Zameczek to też nie koń. To Dżokej. Koń to Mimoza. I nie siedzi na nim wcale Zameczek, tylko amator Bryś… Wy...
0.53 МБ
0.0
скачиваний: 5
Akcja powie?ci toczy si?, pomijaj?c wa?ne retrospekcje, wsp??cze?nie, w ?rodowisku znawc?w, producent?w i kolekcjoner?w bursztynu. Joanna wpada na trop afery kryminalnej zwi?zanej z pi?knym okazem jantaru, w kt?rym tkwi tytu?owa z?ota mucha. Z klejnotem ??czy si? mroczna sprawa zab?jstwa sprzed lat....
0.63 МБ
0.0
скачиваний: 8
Ostatnimi czasy Joanna Chmielewska pisa?a ciut s?abiej, jednak ta ksi??ka wydaje si? jej powrotem do najlepszej formy! Jestem zdecydowanie zadowolony z lektury. Chwyci?em j? oko?o 19 i sko?czy?em przed chwilk?, maj?c po drodze tylko przerw? na robienie kanapek… o kt?rych przypomnia?em sobie d...
0.64 МБ
0.0
скачиваний: 6
Tym razem Joanna zostaje zamieszana w przemyt narkotyk?w i produkcj? fa?szywych pieni?dzy. Na dodatek okazuje si?, ?e zamieszana jest nie prawdziwa Joanna a jej synowa, kt?ra wskutek niezwyk?ego zbiegu okoliczno?ci ma identyczne inicja?y imienia i nazwiska. Obie panie ?ciga nie tylko polska policja ...
0.49 МБ
0.0
скачиваний: 6
Tym razem Joanna zostaje zamieszana w przemyt narkotyków i produkcję fałszywych pieniędzy. Na dodatek okazuje się, że zamieszana jest nie prawdziwa Joanna a jej synowa, która wskutek niezwykłego zbiegu okoliczności ma identyczne inicjały imienia i nazwiska. Obie panie ściga nie tylko p...
0.49 МБ
0.0
скачиваний: 5
Ksi??ka "Zwyczajne ?ycie" napisana lekko i z humorem, kt?ry tak bardzo cechuje Chmielewsk?, ?e mo?na j? czyta? w ramach relaksu. Jak zwykle g??wni bohaterowie prze?ywaj? niesamowite historie, musz? rozwi?zywa? zawik?ane tajemnice i popadaj? w rozliczne tarapaty.
0.56 МБ
0.0
скачиваний: 9
Książka "Zwyczajne życie" napisana lekko i z humorem, który tak bardzo cechuje Chmielewską, że można ją czytać w ramach relaksu. Jak zwykle główni bohaterowie przeżywają niesamowite historie, muszą rozwiązywać zawikłane tajemnice i popadają w rozliczne tarapaty.
0.56 МБ
0.0
скачиваний: 14
Akcja powieści toczy się, pomijając ważne retrospekcje, współcześnie, w środowisku znawców, producentów i kolekcjonerów bursztynu. Joanna wpada na trop afery kryminalnej związanej z pięknym okazem jantaru, w którym tkwi tytułowa złota mucha. Z klejnotem łączy się m...
0.63 МБ
0.0
скачиваний: 6
X