Early Italian Painting
Vacillating between the majesty of the Greco-Byzantine heritage and the modernity forecasted by Giotto, Early Italian painting summarises the first steps that lead to the Renaissance. Trying out new mediums, those first artists left frescoes for removable panels. If the sacred faces shock us novices...
79.74 МБ
0.0
скачиваний: 17
Anna  
0.42 МБ
0.0
скачиваний: 18
Anna  
0.42 МБ
0.0
скачиваний: 16
0.36 МБ
0.0
скачиваний: 35
W Spichrzy, najpi?kniejszym mie?cie Krain Wewn?trznego Morza, nadchodzi czas karnawa?u. Zb?jca Twardok?sek liczy, ?e wreszcie wypocznie, posili si? i na??opie trunk?w na koszt ksi?cia. Czy mu si? to uda? Na ulicach i w zau?kach Spichrzy narasta ?wi?teczny zam?t. Mieszka?cy, przera?eni wie?ciami o r...
1.17 МБ
0.0
скачиваний: 10
0.28 МБ
0.0
скачиваний: 14
A sexy Italian should be just the thing to liven up Lara’s working life. Except this gorgeous specimen of a man is not only her new boss, he’s the last person she ever expected to see again-and the father of her child! Now Lara is at Alessandro’s beck and call-but his mind is on m...
0.38 МБ
0.0
скачиваний: 11
Les personnages de ces douze nouvelles sont pleins d'espoirs futiles, ou de desespoir grave. Us ne cherchent pas a changer le monde. Quoi qu'il leur arrive, ils n'ont rien a prouver. Ils ne sont pas herolques. Simplement humains. On les croise tous les jours sans leur preter attention...
0.28 МБ
0.0
скачиваний: 7
To mia?a by? po prostu grabie? jego ?ycia, kt?ra raz na zawsze zapewni Twardok?skowi dostatni? staro?? na po?udniowych wyspach, z dala od intryg bog?w i szlacheckiej rebelii. Niestety, zb?jca zd??y? zasmakowa? w kompanii szlacheckich pan?w braci i szczerze podziela ich zami?owanie do bitki, wypitki ...
1.27 МБ
0.0
скачиваний: 7
To miała być po prostu grabież jego życia, która raz na zawsze zapewni Twardokęskowi dostatnią starość na południowych wyspach, z dala od intryg bogów i szlacheckiej rebelii. Niestety, zbójca zdążył zasmakować w kompanii szlacheckich panów braci i szczerze podziela ich za...
1.26 МБ
0.0
скачиваний: 6
Parmigianino (Art dossier Giunti)
  Girolamo Francesco Maria Mazzola (also known as Francesco Mazzola or, more commonly, as Parmigianino ("the little one from Parma"); 11 January 1503 – 24 August 1540) was an Italian Mannerist painter and printmaker active in Florence, Rome, Bologna, and his native city of Parm...
64.37 МБ
0.0
скачиваний: 19
Anna Brzezi?ska zd??y?a przyzwyczai? swoich czytelnik?w do dw?ch charakterystycznych cech swojej fantastyki – po pierwsze, do osza?amiaj?cego rozmachu, z jakim tworzy wyimaginowane ?wiaty, po drugie, do bardzo pesymistycznego, wr?cz okrutnego spojrzenia na ludzk? natur?. Mo?na to by?o obserwo...
0.74 МБ
0.0
скачиваний: 6
Anna Brzezińska zdążyła przyzwyczaić swoich czytelników do dwóch charakterystycznych cech swojej fantastyki – po pierwsze, do oszałamiającego rozmachu, z jakim tworzy wyimaginowane światy, po drugie, do bardzo pesymistycznego, wręcz okrutnego spojrzenia na ludzką naturę. Można t...
0.74 МБ
0.0
скачиваний: 6
Więżniów trzymano pod niższą Świątynią, w żelaznych klatkach wpuszczonych w kanały ściekowe. Strażnicy ich nie torturowali, co to, to nie. Po prostu pozwalali im tkwić całymi dniami w kanale, rozmyślać i przyglądać się wielkim jaszczurom, od których roiło się w ściekowisku. Zbój...
0.63 МБ
0.0
скачиваний: 6
Wi??ni?w trzymano pod ni?sz? ?wi?tyni?, w ?elaznych klatkach wpuszczonych w kana?y ?ciekowe. Stra?nicy ich nie torturowali, co to, to nie. Po prostu pozwalali im tkwi? ca?ymi dniami w kanale, rozmy?la? i przygl?da? si? wielkim jaszczurom, od kt?rych roi?o si? w ?ciekowisku. Zb?jc? otoczy?y trzy poka...
0.63 МБ
0.0
скачиваний: 6
W Spichrzy, najpiękniejszym mieście Krain Wewnętrznego Morza, nadchodzi czas karnawału. Zbójca Twardokęsek liczy, że wreszcie wypocznie, posili się i nażłopie trunków na koszt księcia. Czy mu się to uda? Na ulicach i w zaułkach Spichrzy narasta świąteczny zamęt. Mieszkańcy, przerażeni...
1.17 МБ
0.0
скачиваний: 6
Аннотация В жизнь семнадцатилетней Мии Эндрю врываются тайны. А тайны всегда сопровождаются опасностью… На карнавальной вечеринке в день Хэллоуина она встречает прекрасного незнакомца и получает ужасающее предсказание от гадалки о скорой встрече с созданием Тьмы. Но Мия не верит в слова женщи...
1.05 МБ
0.0
скачиваний: 19
Поверить в сказку (СИ)
Небольшая романтичная история о магии, о волшебстве в нашей жизни. О волшебной и не реальной (во многих смыслах) любви. О силе веры. История о том что мечтать необходимо. История о счастье...
0.27 МБ
0.0
скачиваний: 37
0.85 МБ
0.0
скачиваний: 16
Эрлен. Начало пути...(СИ)
Сидя в кресле я размышлял обо всём случившимся. Я не мог себе даже представить что всё так может обернуться в моей жизни. Ещё недавно я был простым сиротой и не о чём таком не подозревал. Надо же подумать, я из другого мира да ещё сын эльфийского Повелителя и драконици из императорского рода. И вот ...
2016 год
0.3 МБ
0.0
скачиваний: 177
Gauguin
  Eugene Henri Paul Gauguin ( 7 June 1848 – 8 May 1903) was a leading French Post-Impressionist artist who was not well appreciated until after his death. Gauguin was later recognized for his experimental use of colors and synthetist style that were distinguishably different from Impress...
64.76 МБ
0.0
скачиваний: 18
Московка-2. Где начнется твой путь
Я человек, родившийся с физической патологией. Но, в первую очередь, я девушка. И предпочитаю, чтобы окружающие видели лишь прекрасные стороны моей внешности. Всю свою сознательную жизнь я умело скрываю свой недостаток стильными нарядами. Многие из моих знакомых, узнав о том, что я имею инвалидность...
1.18 МБ
0.0
скачиваний: 14
X