Při pohledu z pozic dostatečně všeobecné teorie řízení znamená informační bezpečnost stabilní průběh řízení objektu (a podobně i samořízení objektu) v rámci přípustných odchylek od předepsaného i...
0.13 МБ
0.0
скачиваний: 8
Současnost se mnohým jeví jako nezaslouženě škodlivá ve vztahu k nim, ale pokud je současnost  důsledkem minulosti, pak i minulost v té podobě, v jaké měla místo ve skutečnosti, není přijatelná zdaleka ne pro v&scaron...
0.7 МБ
0.0
скачиваний: 48
Taková pozice liberál-“antifašistů“ podrozumívá, že právě „Rusko je hrozbou světlé budoucnosti lidstva“ a to nebezpečí „civilizovaný svět“ je prostě zavázán likvidovat dříve, než s...
80.06 КБ
0.0
скачиваний: 12
Taková pozice liberál-“antifašistů“ podrozumívá, že právě „Rusko je hrozbou světlé budoucnosti lidstva“ a to nebezpečí „civilizovaný svět“ je prostě zavázán likvidovat dříve, než s...
80.04 КБ
0.0
скачиваний: 16
V únoru 2006 bylo 50. výročí 20. sjezdu KSSS (1956). 20. sjezd KSSS se konal 14. – 25. února 1956. Probíhal v Moskvě, ve Velkém Kremelském paláci. Referát Prvního tajemníka ÚV KSSS N. S. Chru&scar...
0.37 МБ
0.0
скачиваний: 15
V den 70. výročí vítězství se více než 12 milionů lidí v různých městech a jiných osídlených místech Ruska, stejně jako i v některých postsovětských republikách zúčastnilo akce &la...
28.49 КБ
0.0
скачиваний: 13
Je ve znamenité básni Alexandra Sergejeviče Puškina „Měděný jezdec“ zápletka? Pokud existuje, pak z pohledu běžného vnímání se vejde na pár řádků: „Bezvýznamný petrohradský &u...
0.69 МБ
0.0
скачиваний: 14
Naše společnost – pokud je řeč o veřejné politice a politické analytice – za padesát let prošla cestu od ideologického poklonkování před Stalinem do odmítání všeho, co jím bylo uděláno: jak ...
0.18 МБ
0.0
скачиваний: 15
Současná práce je pokračováním tématu analytické poznámky „K 70. výročí Velkého Vítězství: osvoboďme se od nadvlády iluzí!“. Uvedená práce byla zasvěcena hodnocení minul...
38.56 КБ
0.0
скачиваний: 15
Podstata spočívá v tom, že po zakončení války se nová bojová technika projektuje pro taktiku a strategii, které zvítězily v minulé válce; v souladu s normami té taktiky a strategie se vede i bojová příprava. A...
0.56 МБ
0.0
скачиваний: 14
Poslední gambit (Mysticko-filosofický politický detektivní román)
Rok 1991 byl rokem změn, kdy většina projevovala zájem o probíhající boj různých politických sil ve společnosti a v KSSS za různé směrování těch či oněch reforem. Proto ta část společnosti, která se nepovažovala za l...
9.46 МБ
0.0
скачиваний: 17
Objemnější alternativa globalizace na principech davo-“elitarismu“, včetně jeho mezně tvrdé a cynické formy biblického projektu, také existuje odedávna. Objektivně je jejím nositelem Rusko, přesněji – Ruská region&aacut...
0.17 МБ
0.0
скачиваний: 15
Existují tři věrouky (judaismus, křesťanství, islám) nazývané „abrahámské“, protože tyto věrouky vyznávají Abrahama (Bible) – Ibrahima (Korán) jako v současné globální civilizaci histori...
38.73 КБ
0.0
скачиваний: 15
Ve vztahu k politice se lidé dělí na tři kategorie: 1) politicky neaktivní, jejichž údělem je být oběťmi politiky, 2) zainteresovaní pozorovatelé a komentátoři, doplňující politicky neaktivní skupinu v seznamech obětí...
0.73 МБ
0.0
скачиваний: 15
X