"Ждановщина" в Україні (друга половина 40-х - початок 50-х років ХХ ст.)
В монографии на основе архивных документов и материалов, критического осмысления отечественной и зарубежной историографии исследовано общественно-политическую ситуацию и политику государственно - партийного руководства относительно идеологического надзора над культурой, исскуством, наукой Украины во...
2013 год
3.4 МБ
0.0
скачиваний: 218
10 слів про Вітчизну
Роман і Олена втекли з батьківщини, сподіваючись знайти в іншій країні краще життя. Але випадкове знайомство з Аґнешкою, жінкою, яка вже давно живе між двома світами, перекинуло шкереберть усі їхні плани. Застрягши на півдорозі до очікуваного раю, вони потрапили в любовний трикутник, який можна було...
2014 год
0.63 МБ
0.0
скачиваний: 7
25 перемог України
Книга Олександра Палія "25 перемог України" популярно викладає історичні події, пов'язані з Україною, що справили найбільший вплив на світову, європейську та українську історію. Перелічені в книзі факти визнані й підтверджені академічною наукою. Книга стане у пригоді студентам, виклад...
2013 год
1.02 МБ
0.0
скачиваний: 500
Iсторiя економiчних вчень
Навчальний посібник висвітлює історію економічних учень з найдавніших часів до сьогодення. Особливу увагу приділено розвиткові класичної політичної економії, альтернативним їй теоріям та сучасним концепціям державного регулювання ринкової економіки. Матеріал розглядається відповідно до навчальної пр...
2013 год
1.66 МБ
0.0
скачиваний: 50
PR для менеджерів і маркетологів
Книга дає конкретні відповіді на запитання, з якими весь час зіштовхуються фахівці у сфері PR: "З чого починати?", "Як з допомогою PR сформувати гідне інформаційне поле компанії?", "Як спланувати і організувати PR- діяльність на підприємстві?", "Які документи підго...
2013 год
2.72 МБ
0.0
скачиваний: 52
Європа та її болісні минувшини
Це видання має на меті скласти карту джерел і покладів пам'яті в Європі. У ньому наведено аналітичний погляд на публічну політику й на моделі примирення, які пропонуються на європейському рівні, щоб забезпечити співіснування й ослабити почуття неприязні. Проблеми розглядаються в чотирьох окреми...
2009 год
3.44 МБ
0.0
скачиваний: 44
Європа та релігії. Ставки XXI-го століття
Книга присвячена порівнянню й аналізу религійного життя та стереотипів у сучасній Європі, правовим та світоглядним колізіям, пов'язаним із сучасними формами релігійності. Європейський вектор України актуалізує для нас ті питання, котрі в книзі «Європа та релігії. Ставки XXI століття&raqu...
2006 год
8.37 МБ
0.0
скачиваний: 83
Із медом полин
Валя, Рита, Таня, Марія – про таких кажуть «нерозлийвода»: разом зростали, ділилися мріями та сподіваннями. Але з часом кожна пішла своєю дорогою. Одна добре облаштувала своє життя, друга втратила себе й не знає, як жити далі, інші… Вони зустрінуться через п’ятнадцять ...
2013 год
0.99 МБ
0.0
скачиваний: 21
Інвестиційна діяльність
У підручнику «Інвестиційна діяльність» автором висвітлюються найсуттєвіші характеристики процесу інвестування у національній економічній системі. Розглядаються методологічні основи інвестування; структура інвестиційного ринку; специфіка фінансових, реальних, інноваційних та іноземних ін...
2009 год
1.94 МБ
0.0
скачиваний: 109
Інвестування
Підручник є одним з перших видань, що підготовлено для вітчизняного читача і прис- вячено розгляду та аналізу інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують розширити діяльність фірм, корпорацій, банків на міжнародні фондові, фі...
2011 год
1.92 МБ
0.0
скачиваний: 57
Одне з перших видань для вітчизняного читача, і присвячене розгляду та аналізу міжнародної інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують поширити діяльність фірм, корпорацій, банків на міжнародні фондові, фінансові та товарні р...
2007 год
1.01 МБ
0.0
скачиваний: 26
Зміст посібника спрямовано на методологічне та методичне забезпечення процесу впровадження гуманістичних особистісно-орієнтованих технологій освіти в діяльність вищих навчальних закладів. Посібник рекомендований викладачам ВНЗ, перш за все — кураторам академічних груп, практичним психологам, ...
2006 год
6.03 МБ
0.0
скачиваний: 36
У посібнику розкрито і систематизовано структуру, основні тенденції та особливості форм та методів активізації інноваційної діяльності, фінансування, стимулювання і ефек­тивність інновацій. Висвітлено роль держави, сутність ризиків та шляхи вдосконалення механізму інноваційного розвитку в Україн...
2009 год
1.5 МБ
0.0
скачиваний: 29
У навчальному посібнику узагальнено та викладено найважливіші аспекти теорії інноватики: предмет, завдання та концепції інноваційного менеджменту. Охарактеризовано основні складові інноваційного менеджменту та особливості його здійснення суб’єктами господарювання в умовах ринкових відносин: ор...
2009 год
2.43 МБ
0.0
скачиваний: 43
В навчальному посібнику викладені теоретичні, практичні та тестові завдання з інноваційного менеджменту. Теоретична частина стисло вміщує узагальнений курс з інноваційного менеджменту, що вивчається на економічних спеціальностях вищих навчальних закладів України; практична частина містить приклади в...
2007 год
0.97 МБ
0.0
скачиваний: 43
Цей навчальний посібник охоплює всі теми, передбачені програмою нормативної дисципліни „Інноваційний менеджмент для студентів спеціальності „Менеджмент організацій напрямку підготовки 0502 „Менеджмент В навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методологічні основи управлінн...
2007 год
2.99 МБ
0.0
скачиваний: 39
Навчальний посібник написаний відповідно до програми вивчення курсу «Інноваційний менеджмент». Автори розглядають сучасний механізм управління інноваційними процесами на різних рівнях економіки в нових умовах трансформації ринку і конкуренції. Посібник розрахований на студентів і виклада...
2012 год
5.63 МБ
0.0
скачиваний: 68
У навчальному посібнику подані основні матеріали для вивчення нормативних дисциплін «Управління інноваціями» та «Управління інвестиціями». Базовий професійний курс управління інноваційною та інвестиційною діяльністю, охоплює проблеми оформлення інноваційних проектів, аналізу ...
2009 год
2.78 МБ
0.0
скачиваний: 32
Інститут історії України НАН України: друге двадцятиріччя (1957-1977). Документи і матеріали
В сборник, который является продолжением и развитием предыдущих публикаций по истории учреждения, включено 109 документов, датированных 1957-1977 гг.. Основу источников издания составляют документы Научного архива Института истории Украины НАН Украины, а также Центрального государственного архива об...
2007 год
11.06 МБ
0.0
скачиваний: 98
Розглянуті основні категорії і проблеми нової інституціональної економічної теорії в контексті класичного і нових напрямів інституціоналізму що розкривають основний зміст дисципліни «Інституціональна економіка». Книга призначена для студентів економічних спеціальностей і може бути корисн...
2007 год
1.26 МБ
0.0
скачиваний: 37
У навчальному посібнику висвітлюються економікооправові аспекти інтелектуальної власності в умовах глобалізації економіки. Вирізняльною особливістю книги є комплексний економікооправовий підхід до проблем інтелектуальної власності. Посібник містить інформацію про зміст вітчизняних книг з інтелектуал...
2008 год
1.53 МБ
0.0
скачиваний: 38
У підручнику викладено теоретичні і практичні основи інтелектуальної власності в обсязі, передбаченому навчальною програмою відповідного курсу аудиторних занять для студентів, які опановують професію менеджера, маркетолога, економіста, підприємця, з метою формування відповідних фахових компетенцій. ...
2005 год
5.59 МБ
0.0
скачиваний: 24
У підручнику в доступній формі розглянуто сутність, цілі та функції Інтернету в маркетингу, як важливої сфери економічної діяльності в умовах сучасного розвитку інформаційних і інтерактивних технологій. Визначено особливості функціонування Всесвітньої мережі і можливості формування системи маркетинг...
2010 год
4.43 МБ
0.0
скачиваний: 22
Навчальний посібник розроблений для підготовки магістрів зі спеціальності Маркетинг. В роботі розглядаються концепція та методологія Інтернет-маркетингу, особливості віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, формування товарів та їх ціноутворення, специфіки розподілу та просування в Інт...
2008 год
0.8 МБ
0.0
скачиваний: 42
У навчальному посібнику висвітлені важливі аспекти інфляції, досліджено механізм її впливу на результати фінансово-інвестиційних операцій. Проаналізовано використання іпотечного кредитування з регульованою відсотковою ставкою та з періодичним зростанням платежів темпами інфляції з метою зниження впл...
2010 год
1.05 МБ
0.0
скачиваний: 27
Інформатика
У посібнику викладено матеріал нормативної дисципліни «Інформатика», з ураху- ванням змін, а саме: - в системі вищої освіти - організації навчального процесу за кредитно-модульною системою; - на світовому ринку програмних продуктів - появи нових версій операційної сис- теми Windows (2000...
2011 год
8.49 МБ
0.0
скачиваний: 209
Підручник написаний згідно з останніми освітньо-кваліфікаційними вимогами та програмами підготовки бакалаврів економічних спеціальностей. Він є початковим курсом з економічної інформатики і призначений для формування базових знань про комп'ютерно-інформаційні технології та можливості їх застосу...
2011 год
6.25 МБ
0.0
скачиваний: 97
Навчальний посібник присвячений питанням автоматизованої обробки економ­ічної інформації підприємств малого бізнесу з використанням інформаційних сис­тем. Розглянуто методику роботи із програмами „1С: Бухгалтерія" конфігурації „Бухгалтерський облік для України", „...
2008 год
2.48 МБ
0.0
скачиваний: 24
У навчальному посібнику проведено аналіз інформаційної технології, що представляється як сукупність процесів, які оперують первинною інформацією для отримання інформаційного продукту. Розглянуті експертні технології дозволяють з більшою ефективністю отримати знання та прийняти оптимальне у певній си...
2012 год
2.53 МБ
0.0
скачиваний: 103
Викладено систему методів та алгоритмів аналізу внутрішнього та зовнішнього (макро- та мікро-) маркетингового середовища підприємств, підходи до прогнозування зміни основних показників кон’юнктури ринку, дослідження споживачів, конкурентів та інших економічних контрагентів. Наведено правила ін...
2007 год
1.49 МБ
0.0
скачиваний: 50
Інші пів’яблука
Дерев’яне яблуко, витвір майстра епохи бароко – це не просто сувенір. Воно вміє здійснювати найпотаємніші бажання… Колись це яблуко змінило долі чотирьох подруг-львів’янок – редактора Галини, коректора Магди, дизайнера Ірини та телеведучої Луїзи. З того часу минуло п&r...
2013 год
1.08 МБ
0.0
скачиваний: 10
Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем іпотеки, іпотечного ринку та іпотечного кредитування. Розглянуто методологічні засади іпотеки, її сутність та необхідності як форми забезпечення кредиту. Досліджено іноземний досвід та внесено пропозиції щодо його використання в реал...
2009 год
2.2 МБ
0.0
скачиваний: 25
Навчальний посібник містить систематизований виклад теорії та історії етики як філософської науки, що розглядає закономірності морального життя особистості й суспільства, шляхи та засоби вдосконалення моральних стосунків між людьми, способи запобігання руйнації моральнісних відносин, моральну культу...
2003 год
7.39 МБ
0.0
скачиваний: 78
Історія держави і права
Навчальний посібник містить матеріали, мало відомі вітчизняному читачеві, що стосуються історії правових систем та їх визначних пам’яток, вчених, державних діячів, парламентських і президентських виборів в Україні тощо. Вперше публікується глосарій офіційної юридичної термінології радянського ...
2013 год
5.7 МБ
0.0
скачиваний: 63
Історія дипломатії ХХ століття
В курсе лекций освещается история дипломатии ХХ века, века двух мировых войн, рождения новой социалистической системы, её взаимоотношения с капиталистическими странами, упадок и распад этой системы. Раскрывается роль дипломатии в этих эпохальных событиях. Уделено внимание молодой украинской дипломат...
2003 год
4.52 МБ
0.0
скачиваний: 123
Історія економічних вчень
У підручнику розглянуто історичну еволюцію і сучасні напрямки світової й української економічної думки в контексті динаміки економічної, соціальної, духовної та політичної сфер суспільства. Охарактеризовано ідеї, концепції й теорії провідних мислителів стародавнього світу і середньовіччя, науковий д...
2013 год
4.38 МБ
0.0
скачиваний: 81
Історія економічної теорії
У підручнику висвітлено поступальний розвиток економічної теорії в найяскравіших її постатях і виявах від найдавніших часів до сучас­ності, розкрито зміст і особливості основних напрямів, наукових шкіл, концепцій і доктрин, їхнє місце в історії економічної теорії та її сучас­ний стан. Вперше...
2005 год
7.87 МБ
0.0
скачиваний: 65
Історія педагогіки
Матеріали підручника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціокультурного підходу у відповідності з програмою «Історія педагогіки» для ВНЗів. Враховуючи специ­фіку пізнавальної діяльності студентів у напрямі особистісно орі­єнтованого навчання, розроблена сист...
2008 год
0.97 МБ
0.0
скачиваний: 331
У посібнику розглянуті політичні та економічні доктрини Античності, Середніх віків, Нової та Найновішої епохи. Особлива увага приділена формуванню та розвитку соціально-економічної та політичної думки в Україні. Навчальний посібник підготовлено на основі типової програми курсу "Історія політичн...
2013 год
3.81 МБ
0.0
скачиваний: 29
Історія релігії в Україні
Учебное пособие, подготовленное Институтом философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины, системно и последовательно освещает развитие религии на украинских землях, дает знания о религиозных процессах и закономерностях их развития в разных конфессиях, начиная от дохристианских верований, касаясь христианс...
1999 год
3.56 МБ
0.0
скачиваний: 81
Історія України
У посібнику розглянуто основні положення, передбачені діючими навчальними програмами для вузів з історії України від найдавніших часів до набуття Україною незалежності і епохальних кроків на шляху становлення суверенної української держави. Посібник призначений для студентів вищих навчальних заклад...
2003 год
0.93 МБ
0.0
скачиваний: 630
У пропонованому навчальному посібнику на основі досягнень гуманітарних наук кінця XX — початку ХХІ ст. переосмислюється історичне минуле України, висвітлюються як події сивої давнини, так і недавні (виклад українського історичного процесу завершено у 2006 р.). У виданні здійснюється об’є...
2007 год
3.6 МБ
0.0
скачиваний: 303
Історія україни
У посібнику висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення. Оволодіння знаннями історії сприяє формуванню історичної свідомості, правильному розумінню закономірностей суспільного розвитку. Дає можливість, спираючись на історичний досвід, більш об'єктивно та глибоко оцінювати реа...
2008 год
0.62 МБ
0.0
скачиваний: 580
Розглянуто теоретико-концептуальні проблеми розвитку етносів, нації, державності на теренах України від витоків до сучасності. Метою є осмислити ключові аспекти історії, культури, національних та державотворчих процесів, простежити самобутність розвитку української нації. Ознайомлено читача з найнов...
2009 год
4.28 МБ
0.0
скачиваний: 200
Історія Української держави двадцятого століття
Книга доктора Ісидора Нагаєвського, написана в еміграції, висвітлює події в Україні часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії (1917-1921 рр.). На основі документів, свідчень сучасників, на тлі тогочасних подій в Європі автор розгортає картину боротьби за державність України в усій її складності...
1993 год
6.93 МБ
0.0
скачиваний: 426
Історія української культури
Навчальний посібник "Історія української культури" репрезентує теоретичну реконструкцію ґенези української культури, закономірності і тенденції її розвитку. До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних ...
2013 год
5.28 МБ
0.0
скачиваний: 611
Історія української літератури XI-XVIII ст
Давня українська література охоплює у своєму розвитку вісім століть (XI—XVIII), відомих історії як середні віки і доба бароко. Процес її творення був неоднорідним, неоднозначним, не раз — парадоксальним. Художній світ її багатогранний і самобутній, а найкращі твори вражають масштабністю ...
2009 год
4.85 МБ
0.0
скачиваний: 266
Історія української філософії
У навчальному посібнику з позицій нового осмислення історії українського народу, його духовної культури послідовно викладаються основні етапи історії української філософії, показані закономірності становлення та розвитку, специфічні риси і характерні особливості. Для викладачів, аспірантів, студент...
2001 год
14.23 МБ
0.0
скачиваний: 146
Історія української філософії. Курс лекцій
Цей навчальний посібник створено на основі курсу лекцій, прочитаного у 1993 — 1995 роках студентам Національного університету «Києво-Могилянська Академія». В ньому характеризуються головні етапи розвитку філософської думки України від часу її зародження й до кінця XX століття, гру...
1997 год
7.58 МБ
0.0
скачиваний: 84
Автобиография
Т. Г. Шевченко (1814–1861) – великий украинский поэт, талантливый прозаик и драматург, выдающийся художник, в произведениях которого нашла отражение целая эпоха нашей истории. В книгу включена «Автобіографія» Т. Г. Шевченко, а также повесть «Прогулка с удовол...
2013 год
0.75 МБ
0.0
скачиваний: 3
12 3 4 5 6 7 8 9 10
X