Δυνάμωσε την Ψυχή σου
…Αξίζεις. Αξίζεις, επειδή είσαι πλάσμα του Θεού, δημιούργημά...
2011 год
0.99 МБ
0.0
скачиваний: 59
Η Καινή Διαθήκη (Ελληνική Βιβλική Εταιρία)
Ελληνική Βιβλική Εταιρία
2.18 МБ
0.0
скачиваний: 47
Η Καινή Διαθήκη (Μεταγλώττιση)
"Μεταγλώττιση της Καινής Διαθήκης" Σπύρου Κίμ. Καραλή, 3η έκδ&omicro...
2.27 МБ
0.0
скачиваний: 46
Η Καινή Διαθήκη (Φιλος)
S. Filos Modern Greek Translation - 4th ed. 2004
2.04 МБ
0.0
скачиваний: 44
«Вефильский Гамбит», или Свидетели Иеговы начинают и проигрывают. Структурный анализ одной из самых эффективных методик реабилитации адептов секты "Свидетели Иеговы"
Структурный анализ одной из самых эффективных методик реабилитации адептов секты «Свидетели Иеговы»
2011 год
0.52 МБ
0.0
скачиваний: 222
Книга составлена по сочинениям Константина Леонтьева (монаха Климента; 1831–1891) нравственно-аскетического и духовно-политического содержания, в которых изложены его взгляды на вопросы церковного единства, религиозных основ национальной жизни и отношений между братскими православными народами...
2014 год
0.41 МБ
0.0
скачиваний: 137
«Враги ли мы с греками?». По произведениям Константина Леонтьева
Книга составлена по сочинениям Константина Леонтьева (монаха Климента; 1831–1891) нравственно-аскетического и духовно-политического содержания, в которых изложены его взгляды на вопросы церковного единства, религиозных основ национальной жизни и отношений между братскими православными народами...
2014 год
0.42 МБ
0.0
скачиваний: 94
«О восьми лукавых духах» и другие аскетические творения
Преподобный Нил Синайский (Анкирский) († около 430) — ученик свт. Иоанна Златоуста и великий отец Синайской пустыни. В книге помещены его нравственно-аскетические произведения: «О восьми лукавых духах», «О том, что пребывающие в безмолвии в пустынях преимуществуют...
2013 год
0.81 МБ
0.0
скачиваний: 540
«Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века
«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателе...
2014 год
2.69 МБ
0.0
скачиваний: 136
0.52 МБ
0.0
скачиваний: 72
Рассказ Инны Скляревской, опубликованный в апрельском номере журнала «Фома» (№ 4/72) за 2009 год.
12.21 КБ
0.0
скачиваний: 131
"Небесный огонь" и другие рассказы
В сборник рассказов Олеси Николаевой вошли как новые произведения, так и уже успевшие полюбиться читателю сюжеты. Издание продолжает собой серию, начатую книгой архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» и другие рассказы». Ее главная тема — Промысл Божий в жизни челов...
2012 год
7.67 МБ
0.0
скачиваний: 369
101 вопрос и ответ о воздействии демонических сил
В наше время реальность невидимого злого мира становится все более и более очевидной, поэтому мы не можем это игнорировать и должны противодействовать. В этой книге содержится 101 вопрос о действии сатанинских сил, на которые автор дает ответы. 
2006 год
0.31 МБ
0.0
скачиваний: 177
Еще одна беседа о православных праздниках
2015 год
21.9 КБ
0.0
скачиваний: 99
1115 вопросов священнику
В данной книге собраны материалы сайта , .Книга, составленная из вопросов мирян и ответов на них священника, охватывает огромный круг тем, посвященных Церкви и человеку в ней, христианству и миру. Это по сути своей энциклопедическое издание обращено и к воцерковленным людям, и к тем, кто только еще ...
5.48 МБ
0.0
скачиваний: 386
Еще один рассказ о православных праздниках
2015 год
19.04 КБ
0.0
скачиваний: 96
25 удивительных браков
2.07 МБ
0.0
скачиваний: 193
Еще один рассказ о православных праздниках
2015 год
20.42 КБ
0.0
скачиваний: 103
Еще один рассказ о православных праздниках
2015 год
16.1 КБ
0.0
скачиваний: 86
50 главных молитв для женщины
Священная сила молитвы поможет в счастье и в горе, позволит улучшить жизнь свою и близких. В этой книге вы найдете главные молитвы, которые сделаю легче вашу жизнь, принесут благополучие в семью, помогут в удачном замужестве и материальном преуспевании, позволят достичь хороших отношений с людьми и ...
2012 год
5.03 МБ
0.0
скачиваний: 60
Еще одна беседа о православных праздниках
2015 год
18.9 КБ
0.0
скачиваний: 92
735 сложных вопросов Библии и ответы на них Лэрри Ричардс
1  
1.67 МБ
0.0
скачиваний: 258
95 Тезисов о праведности по вере
0.68 МБ
0.0
скачиваний: 43
Constructing the Underground Community: The Letters of Theodore the Studite and the Letter of Emperors Michael II and Theophilos to Louis the Pious
In PatPatrologia Pacifica Secunda: Papers presented at the 5th Annual Conference of the Asia-Pacific Early Christian Studies Society
1.22 МБ
0.0
скачиваний: 36
Cultura Duhului
Lucrarea se dovedește a fi o pledoarie pentru omul «cultivat duhovnicește», nu numai intelectual. Cultura de astazi este una laicizată, departe de Biserică, uneori seacă și fără valori. Părintele Rafail Noica ne pune la îndemână cuvinte duhovnicești profunde, izvorâte d...
2002 год
0.33 МБ
0.0
скачиваний: 16
Homily on the Cross: An Unedited Treatise by John of Damascus?
Khristianskij Vostok
0.73 МБ
0.0
скачиваний: 41
Lectio Divina - Молитвенное чтение Библии
Молитвенное чтение Библии (Lectio divina) - это род молитвы, берущей свое начало в чтении Священного Писания. Цель Божественного чтения - созерцание лика Божия; оно позволяет нам достичь единения с Христом, а через Него, посредством исполненного любви соприкосновения со словом Божиим, мы можем прибл...
2002 год
0.85 МБ
0.0
скачиваний: 85
Tarp šėtono ir dievo sostų
7.59 МБ
0.0
скачиваний: 16
In Origeniana Nona.
63.8 КБ
0.0
скачиваний: 27
Studia Patristica
0.65 МБ
0.0
скачиваний: 26
In the absence of Iconoclastic theological writings prior to the Peuseis of Emperor Constantine V, who reigned from 741 to 775, most scholars believe that he was the one who created Iconoclastic theology, to provide an "ideological background" for his policies which had little to do with t...
0.21 МБ
0.0
скачиваний: 40
This article is an attempt to analyze several passages in the context of the polemics for and against images during the epoch of Byzantine Iconoclasm, from the «Life of Tarasius», which was written by Ignatius the Deacon about the Iconodulic champion Patriarch Tarasius. It does not prete...
85.45 КБ
0.0
скачиваний: 25
Іще ніч...
“ІЩЕ НІЧ...” – перша з серії книг-відповідей відомого уже не лише в Україні, але і за її межами проповідника Слова, місіонера та богослова єпископа Олега (Ведмеденка). Серія присвячена відповідям на запитання вірних, слухачів Біблійних курсів, телеглядачів програми “Духовніс...
2004 год
0.99 МБ
0.0
скачиваний: 23
Августин. Беспокойное сердце
«В книге, призванной дать читателю представление об Августине и его трудах, необходимо высветить эту фигуру по крайней мере с трех сторон: показать его как ритора (в том числе проследив за его образованием и становлением в оном качестве), как философа, который свел воедино неоплатонизм и христ...
2003 год
1.26 МБ
0.0
скачиваний: 53
Автобиографические заметки
Сергей Николаевич Булгаков (16 (28) июня 1871, Ливны, Орловская губерния, Российская империя — 13 июля 1944, Париж, Франция) — русский философ, теолог, священник Православной Церкви.
0.43 МБ
0.0
скачиваний: 165
Агиология
Курс лекций подготовлен на Факультете дополнительного образования ПСТГУ, где агиология преподается с 2005 года в рамках программы профессиональной переподготовки «Теология» и в качестве отдельного краткосрочного курса повышения квалификации. Агиология – относительно новая теологич...
2012 год
2.11 МБ
0.0
скачиваний: 25
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Придет время и люди вспомнят свое самое древнее и самое истинное, натурфилософское учение о котором я пишу в своих книгах. Люди будут больше читать и поймут для чего были придуманы религии, поймут, что все началось с Пап Римских и их крестовых походов. Все религии без исключения – хитрое ору...
2016 год
0.59 МБ
0.0
скачиваний: 98
0.41 МБ
0.0
скачиваний: 25
Айрены
1976 год
61.48 КБ
0.0
скачиваний: 51
Акафист "Слава Богу за всё"
Благодарственный акафист "Слава Богу за все" написал в послереволюционные годы митрополит Трифон (в миру Борис Петрович Туркестанов). Родился он 29 ноября 1861 года в Москве. Отец его, князь Туркестанов (1830 - 1891), был прямым потомком древнего княжеского рода из Грузии. Прадед, князь Бо...
72.63 КБ
0.0
скачиваний: 148
Акафист, (греч. Ο Ακάθιστος Ύμνος, также неседален, неседальная песнь, то есть «песнь, которую поют не садясь, стоя») — жанр православной церковной гимнографии, родственный кондаку в первоначальном значени...
0.28 МБ
0.0
скачиваний: 91
Акафистник
Слово "акафист” греческого происхождения; "акафистос химнос" значит буквально "неседальное пение". Так называются торжественные славословия в честь Господа нашего Иисуса Христа, Божией Матери, Ангелов и святых, которым христиане обыкновенно внимают стоя. Почти все ака...
0.92 МБ
0.0
скачиваний: 466
Акедия
Тоска, уныние, депрессия стали одной из главных болезней нашего времени. Книга знаменитого патролога схиархимандрита Гавриила (Бунге) рассказывает о способах борьбы с этим недугом, на основании бесценного опыта «отца-пустынника» Евагрия Понтийского. Книга адресована широкому кругу читате...
0.5 МБ
0.0
скачиваний: 285
Алая нить
В романе «Алая нить» Франсин Риверс касается актуальных во все времена тем — любви, ненависти, предательства, духовных исканий — и убеждает читателя в том, что жизнь каждого человека может обрести смысл, наполниться гармонией, любовью и миром, если он услышит и откликнется на...
2007 год
1.34 МБ
0.0
скачиваний: 209
Алая нить
В романе «Алая нить» Франсин Риверс касается актуальных во все времена тем — любви, ненависти, предательства, духовных исканий — и убеждает читателя в том, что жизнь каждого человека может обрести смысл, наполниться гармонией, любовью и миром, если он услышит и откликнется на...
2007 год
1.37 МБ
0.0
скачиваний: 71
Амма
С верой и энтузиазмом Эми Кармайкл помогала своим сверстницам в Белфасте. Позже она работала как миссионер в Японии, а затем в Южной Индии, где основала знаменитое Дохнавурское братство. Эту интересную и занимательную повесть написала доктор Ненси Роббинз, которая работала в Дохнавуре.
1994 год
0.32 МБ
0.0
скачиваний: 28
Ангел молитвы
Составлено по изданию "Иоанн (Крестьянкин), архим. Проповеди, размышления, поздравления. М.: правило веры, 2003". Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Ташкентского и Среднеазиатского. Книга «Ангел Молитвы» - это произведение для души. Здесь ...
2009 год
0.18 МБ
0.0
скачиваний: 365
Андрей Первозванный. Опыт небиографического жизнеописания
Книга об апостоле Андрее по определению не может быть похожа на другие книги, выходящие в серии «ЖЗЛ», — ведь о самом апостоле, первым призванном Христом, нам ровным счётом ничего (или почти ничего) не известно. А потому вниманию читателей предлагается не обычное биографическо...
2013 год
5.68 МБ
0.0
скачиваний: 94
2011 год
0.38 МБ
0.0
скачиваний: 28
Иконоборческий спор в Византии VIII–IX вв. остро поставил вопрос о «правильном» способе поклонения Богу. Обрядовое различие между иконоборцами и иконопочитателями, состоящее в принятии или отвержении религиозных изображений, соответствовало различному пониманию того, как правильно ...
0.21 МБ
0.0
скачиваний: 63
12 3 4 5 6 7 8 9 10
X