Інформатика - Наливайко Н.Я.
Наливайко Н.Я.

Інформатика

Автор Наливайко Н.Я.
Издательство ЦУЛ
Год 2011
Формат PDF
Рейтинг книги
0.00
(оценок < 5)
0 10

У посібнику викладено матеріал нормативної дисципліни «Інформатика», з ураху- ванням змін, а саме: - в системі вищої освіти - організації навчального процесу за кредитно-модульною системою; - на світовому ринку програмних продуктів - появи нових версій операційної сис- теми Windows (2000, XP, Vista) і, відповідно, нових пакетів сімейства MS Office (2000 - 2007), з їх порівняльною характеристикою та особливостями використання. З метою полегшення сприйняття матеріалу посібник вміщує достатню кількість ри- сунків дампів та схем, якими забезпечується активізація навчальної діяльності читачів. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, посібник може бути корисним для викладачів та широкому колу користувачів сучасних інформаційних технологій.X