Костирко В.С.

Програмне забезпечення фiнансового менеджменту

Автор Костирко В.С.
Издательство ЦУЛ
Год 2006
Формат PDF
Рейтинг книги
0.00
(оценок < 5)
0 10

В навчальному посібнику описуються засоби розв'язку задач фінансового менедж менту які базуються на теорії та практиці фінансового менеджменту, використанні інформаційних комп'ютерних тех.нологій і мережі Internet. Теоретичні засади фінансового менеджменту описуються в тій мірі, в якій вони необхідні для розв'яз ку задач предметної області фінансового менеджменту. Посібник рекомендується студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів при вивченні дис циплін "Фінансовий менеджмент", "Інформатика фінансового менеджменту" та "Програмне забезпечення фінансового менеджменту", а також для самостійної ро боти. Посібник також може бути корисним для аспірантів, слухачів післядипломної освіти, фахівців економістів та всіх, хто має намір використовувати комп'ютерні тех нології у фінансовому менеджменті.X