Добикіна О.К., Рижиков В.С.

Потенціал підприємства формування та оцінка

Автор Добикіна О.К. Рижиков В.С.
Издательство ЦУЛ
Год 2007
Формат PDF
Рейтинг книги
0.00
(оценок < 5)
0 10

Гудвіл підприємства, який формується на основі економічного потенціалу підприємства, а також постійне зростання конкурентного потенціалу – основні фактори, обумовлені ринковим середовищем, які стають головними елементами стратегічної концепції фірми, що націлена на стабільне функціонування і подальший розвиток у ринкових умовах, а також трансформації поточних результатів в площину забезпечення конкурентних переваг, реалізація яких залежить від рівня формування та використання потенціалу підприємства в цілому. У підсумку названі аспекти створюють основу формування ринкової оцінки підприємства. У посібнику акцентована актуальність формування та оцінки потенціалу підприємства (бізнесу) в ринкових умовах господарювання. Дане цілісне уявлення про сутність потенціалу, його формування, склад, структуру, закономірності розвитку, що, в остаточному підсумку, сприяють формуванню високого конкурентного іміджу підприємства і нарощуванню його потенціалу й ринкової вартості. Особливу увагу приділено змісту основних теоретичних, методичних та практичних питань вартісної концепції оцінки потенціалу та його складових елементів.X