Ждан В.І., Хаустова Є.Б.

Теорія бухгалтерського обліку

Автор Ждан В.І. Хаустова Є.Б.
Издательство ЦУЛ
Год 2006
Формат PDF
Рейтинг книги
0.00
(оценок < 5)
0 10

Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для підготовки студентів за спеціальністю "Облік і аудит", а також інших спеціальностей за напрямом "Економіка і підприємництво". У посібнику з урахуванням останніх змін законодавчої бази та П(С)БО розкриваються місце бухгалтерського обліку в системі господарського обліку в Україні; подається вичерпна класифікація його об'єктів з коментарями та прикладами; розглядаються основи організації, техніка та методологія облікової роботи в сучасних умовах господарювання, зокрема, облік господарських процесів основної діяльності на вітчизняних підприємствах, детальна характеристика первинних документів та документообороту з використанням ілюстративного матеріалу, комплекс робіт при інвентаризації різних об'єктів, алгоритм визначення складу фінансової звітності для окремих підприємств з відображенням взаємозв'язків між певними її формами. Кожна тема закінчується контрольно: практичною частиною з проблемними питаннями та ситуаціями для обговорення, тестами та завданнями, що орієнтує студентів на самостійне вивчення нормативно: законодавчих актів. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.X