Предборський В.А.

Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів

Автор Предборський В.А.
Издательство Кондор
Год 2005
Формат PDF
Рейтинг книги
0.00
(оценок < 5)
0 10

Монографія присвяченадослідженню економічних проблем виникнення явища «тіньова економіка» як однієї з найбільш небезпечних загроз економічній безпеці держави та її розвит­ку в умовах накопичення кризового потенціалу сучасних трансформаційних процесів, аналізу складових елементів «тіньової економіки», механізмів її функціонування та обмеження.

У книзі висвітлені основні закономірності розвитку процесів тінізації економічних відно­син, їх причинний зв’язок із станом економічної структури суспільства у трансформаційний період, особливостями вітчизняної трансформаційної структури, накопиченням у ній потен­ціалу економічної девіації, криміногенності, обмеженості дієздатності держави — головної передумови кризового стану економіки та розвитку тінізації. Здійснено аналіз підходів до проведення моніторингу джерел тіньової економіки, методів оцінки їх обсягів, індикаторів стану економічної безпеки держави та ін. Визначені основні шляхи розбудови ефективної форми держави та її елітного сектора як базової основи забезпечення розв’язання суперечно­стей трансформаційних процесів та детінізації економіки.

Книга розрахована на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вузів економіч­ного і юридичного профілю, службовців органів державної влади і управління, співробіт­ників правоохоронних органів, а також усіх тих, кого цікавлять проблеми детінізації еко­номічних процесів.X