Дадашев Б.А., Гриценко О.І.

Кредитні спілки в Україні

Автор Дадашев Б.А. Гриценко О.І.
Издательство ЦУЛ
Год 2010
Формат PDF
Рейтинг книги
0.00
(оценок < 5)
0 10

Посібник підготовлений з врахуванням вимог Болонської декларації.Мета видання — ознайомити студентів з організаційно-економічними і пра-вовими основами створення та функціонування кредитних кооперативів,дати їм теоретичні знання та практичні навички щодо фінансово-кредитногозабезпечення суб'єктів господарювання через залучення коштів кредитнихспілок, необхідних для прийняття рішень і здійснення господарської діяль-ності в сучасних умовах господарювання.

Призначений для студентів економічних спеціальностей усіх форм на-вчання.X