Chmielewska Joanna

Drugi W?tek

Автор Chmielewska Joanna
Формат FB2
Рейтинг книги
0.00
(оценок < 5)
0 10

Historia starych domostw, starej, wrednej ciotki i pi?knego Kopciuszka. Oczywi?cie Kopciuszek spotyka pi?knego ksi?cia i staje si? bogat? ksi??niczk?, w czym niebagatelny udzia? maj? minione pokolenia. " Zajrza?am za zamkni?te drzwi, poniewa? znajdowa?y si? najbli?ej… sypialni chyba… telefonu nie zobaczy?am. Zajrza?am za nast?pne, uchylone. O matko jedyna moja…! Jedne zw?oki, dostarczone mi z zaskoczenia, to by?o najzupe?niej dosy?, drugie stanowi?y przesadny nadmiar. Chryste Panie, na co ja si? tu nadzia?am…?!"X