Chmielewska Joanna

Dwie G?owy I Jedna Noga

Автор Chmielewska Joanna
Формат FB2
Рейтинг книги
0.00
(оценок < 5)
0 10

Na my?l, ?e jad? na spotkanie z m??czyzn? ?ycia z ludzka g?ow? w baga?niku, cos mi si? zrobi?o. Dosta?am histerycznego ataku ?miechu. Przechyli?am si?, wepchn??am twarz w fotel pasa?era, wy?am, pia?am, p?aka?am i nie mog?am si? uspokoi?. Podkr?ci?am szyb?, ?eby mnie nie by?o s?ycha?, ale i tak jaki? cz?owiek przygl?da? mi si? z zainteresowaniem z odleg?o?ci kilkunastu metr?w. Nie m?g? chyba odgadn??, ?e tak reaguj? na kawa?ek trupa…? Przesz?o mi wreszcie, usiad?am normalnie. Zdo?a?am si? skupi?. Rozwi?zanie najprostsze: wyj?? torb? i wrzuci? do kosza na ?mieci. Nie tu, tu zosta?am zauwa?ona. W nast?pnej stacji, na nast?pnym parkingu, gdzie spr?buj? si? niczym nie wyr??ni?. Znajd? t? g?ow? i co b?dzie dalej?X