Vnútorný Prediktor ZSSR (VP ZSSR)

Jazyk náš: ako objektívna dannosť i ako kultúra reči

Автор Vnútorný Prediktor ZSSR (VP ZSSR)
Формат FB2
Рейтинг книги
0.00
(оценок < 5)
0 10

Z pohľadu menšiny, zasvätenej do rôznych tajných poznatkov, je «mágia» skrytá pred ostatnou väčšinou subkultúry, je nositeľkou špecifických poznatkov o spôsoboch tzv. «nefyzického» vplývania na Svet a praktík takéhoto vplývania. Z pohľadu ostatných sú to všetko výmysly a rozprávky, mágia ako jav neexistuje, а slovo «mágia» je prázdne slovo, ktorým označujú to, čo objektívne pôsobí, aj keď princípy pôsobenia ostanú za hranicami vnímania zmyslov a chápania človeka.X